Accountants & Adviseurs
Pidex komt met cijfers die kloppen en met adviezen die waarde toevoegen

Grip op pensioen

Steeds meer accountants schakelen Pidex in, omdat zij onvoldoende inzicht hebben in de pensioensituatie bij hun cliënt. Toch is dat essentieel, omdat het vaak om grote bedragen gaat. Door achterstanden in de pensioenadministratie en bij de pensioenuitvoerders kan een totaal verkeerd beeld ontstaan. Dit kan leiden tot foutieve pensioenlasten in de jaarrekening en tot een onjuiste waardering van de onderneming bij een due dilligence onderzoek.


Cijfers die kloppen

Pidex – lid Samenwerkende Pensioenadviseurs – maakt cruciale zaken inzichtelijk. Zoals: wat is de daadwerkelijke stand van het pensioencontract en hoeveel moet nog betaald of ontvangen worden over de afgelopen jaren? Indien nodig bouwt Pidex een schaduwadministratie om de huidige stand van het pensioencontract weer te geven.


Dit kan Pidex voor u doen

  • op orde brengen van de pensioenadministratie bij cliënten
  • opstellen financiële rapportage voor het werknemerspensioen
  • controleren (financiële) afhandeling pensioen voorgaande jaren
  • opstellen schaduwadministratie bij due dilligence onderzoek
  • geregeld overleg (1x p/mnd een meeting)
  • we delen onze kennis
  • klankbord voor accountants & adviseurs