Specialisten fusie & Overname
Pidex benut de kansen en beperkt de risico's bij fusie

Oog voor kansen & risico's

Fusies brengen nieuwe kansen, maar soms ook risico’s. Wat te doen als bijvoorbeeld een regeling ‘achterstallig onderhoud’ heeft of als er wijzigingen zijn doorgevoerd op het gebied van arbeidsvoorwaarden, waarvan de consequenties niet helemaal duidelijk zijn? Bij het samenvoegen van pensioenregelingen is het zaak alle gevaren en gevolgen in kaart te brengen.


Pragmatische aanpak

Pidex heeft ruime ervaring met pensioenen bij fusies. Onze insteek is pragmatisch: we brengen mogelijke verschillen gedetailleerd in kaart en beoordelen de administratie (zijn er achterstand bij het betalen van premies bijvoorbeeld?). Pidex ontzorgt en verduidelijkt ­– laagdrempelig en in heldere taal.


Stap voor stap

Pidex heeft goede ervaringen met haar gefaseerde aanpak. We maken eerst een globale analyse. Geeft die geen aanleiding tot interventie dan blijven voor u de kosten beperkt. Is verder onderzoek nodig, dan doen we dat op basis van een prijsopgave vooraf. Ook de derde stap – de implementatie – zetten we op in overleg, met duidelijke afspraken over kosten en planning.